SYSTEM ANKIET
Ankieta badania zadowolenia pacjenta - SOR

1. Płeć:2. Wiek:3. Wykształcenie

4. Jak ocenia Pan/Pani przyjęcie do SOR? (personel pielęgniarski)

5. Jak ocenia Pan/Pani przyjęcie do SOR? (personel lekarski)

6. Jak ocenia Pan/Pani komunikację z lekarzem i jego dostępność w razie potrzeby?

7. Czy podczas pobytu w szpitalu udzielono Panu/Pani wyczerpujących informacji o stanie zdrowia i o sposobach leczenia?

8. Jak ocenia Pan/Pani komunikację z pielęgniarkami i zakres informacji dotyczących zabiegów pielęgniarskich?

9. Jak ocenia Pan/Pani szybkość reagowania pielęgniarek na wezwanie i pomoc?

10. Czy personel starał się pomóc, gdy odczuwał/a Pan/Pani ból?

11. Czy otrzymał/a Pan/Pani informację o Prawach Pacjenta?

12. Czy Prawa Pacjenta były respektowane w stosunku do Pańskiej osoby?
13. Jak Pan/Pani ocenia czystość oddziału?

14. Czy jasno Pana/Panią poinformowano o zaleceniach do domu?

15. Jak ogólnie ocenia Pan/Pani nasz oddział?

16. Czy poleciłby/aby Pan/Pani nasz szpital rodzinie, znajomym?17. Co według Pana/Pani należy zmienić aby zapewnić lepszą jakość opieki i pobytu w SOR?