SYSTEM ANKIET
Ankieta satysfakcji pacjenta - Poradnie specjalistyczne
Dbając o najwyższą jakość usług świadczonych w naszym szpitalu chcemy poznać Państwa zdanie na temat Poradni specjalistycznych . Opinia ta jest nam niezbędna do tego, by stale się doskonalić oraz wychodzić naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety poprzez podkreślenie odpowiedzi zgodnej z Państwa odczuciami. Ankieta jest anonimowa.

1. Dotyczy poradni:

2. Płeć:3. Wiek:4. Wykształcenie

5. Jak ocenia Pan/Pani uprzejmość i życzliwość personelu rejestracji?

6. Jak ocenia Pan/Pani godziny pracy rejestracji?

7. Jak ocenia Pan/Pani sprawność przebiegu procesu rejestracji?

8. Jak ocenia Pan/i stosunek lekarza do pacjenta (życzliwość, empatia, uprzejmość)?

9. Jak ocenia Pan/Pani komunikatywność lekarza (wyczerpujące i zrozumiałe przekazanie informacji)?

10. Jakie sią Pana/Pani oczekiwania, uwagi dotyczące opieki lekarskiej w poradni?11. Jak ocenia Pan/Pani estetykę i czystość gabinetu?

12. Jak ocenia Pan/Pani warunki lokalowe i wyposażenie?

13. Czy poleciłby/aby Pan/Pani nasze poradnie specjalistyczne rodzinie, znajomym?
14. Co według Pana/Pani należy zmienić aby zapewnić lepszą jakość usług świadczonych w Poradniach specjalistycznych?