SYSTEM ANKIET
Ankieta satysfakcji pacjenta - Centralne Laboratorium Analityczne
Opinia ta jest nam niezbędna do tego, by stale się doskonalić oraz wychodzić naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety poprzez podkreślenie odpowiedzi zgodnej z Państwa odczuciami. Ankieta jest anonimowa.

1. Płeć:2. Wiek:3. Wykształcenie

4. Jak ocenia Pan/Pani uprzejmość i życzliwość personelu rejestracji?

5. Jak ocenia Pan/Pani godziny pracy rejestracji?

6. Jak ocenia Pan/Pani sprawność przebiegu procesu rejestracji?

7. Jak ocenia Pan/Pani stosunek personelu laboratorium do pacjenta (komunikatywność, życzliwość, uprzejmość)?

8. Jak ocenia Pan/Pani kompetencje personelu podczas wykonywania badania?

9. Jak ocenia Pan/Pani estetykę i czystość gabinetu?

10. Jak ocenia Pan/Pani warunki lokalowe i wyposażenie punktu pobrań?

11. Czy poleciłby/aby Pan/Pani nasze laboratorium rodzinie, znajomym?
12. Co według Pana/Pani należy zmienić aby zapewnić lepszą jakość usług świadczonych w naszym laboratorium?